MacuShield

MacuShield

MacuShield® s LMZ3 – Pre počiatočné štádium VPMD

Náš originálny prípravok MacuShield, ktorý se užívá raz za deň, obsahuje LMZ3 zložený z troch makulárnych karotenoidov: luteínu, mezo-zeaxantínu a zeaxantínu v pomere 10/10/2.

Naše LMZ3 sa získava z extraktu aksamietnice vzpriamenej (Tagetes erecta).

 

LMZ3 v prípravku MacuShield sa skladá zo všetkých troch makulárnych karotenoidov; luteínu, mezo-zeaxantínu a zeaxantínu. Vedecké výskumy potvrdzujú, že tieto tri makulárne karotenoidy sa nachádzajú v zadnej časti oka, v makule, kde tvořia makulárny pigment (žltú farbu) a v úplnom strede tohoto pigmentu sa nachádza mezo-zeaxantín.

 • Prípravok MacuShield rýchlo posilňuje hladinu makulárneho pigmentu.
 • Prípravok MacuShield poskytuje makule škálu potrebných živín.
 • Hromadným príjmom všetkých troch makulárnych karotenoidov prípravok zvyšuje obsah antioxidantov.
 • Prípravok MacuShield nemá žiadne známe kontraindikácie.
 • Štúdie ukazujú, že kombinácia živín LMZ3 funguje a prispieva k rýchlejšiemu nárastu a lepšej ochrane zadnej časti oka.
 • MacuShield® nie je náhradou vyváženej stravy.

 

Čo je makulárny pigment?

Makulárny pigment je žltý pigment, ktorý získavame zo stravy. Skladá sa z troch látok: luteínu, mezo-zeaxantínu a zeaxantínu.

Nachádza sa v makule (žltej škvrne), centrálnej časti sietnice, ktorá je zodpovedná za optimálne detailné videnie.

 

Aká je úloha makulárneho pigmentu?

Makulárny pigment má dve základné funkcie:

Makulárny pigment filtruje škodlivé svetlo (modré svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou)

 • Filtrovaním modrého svetla makulárny pigment ochraňuje sietnicu pred svetelným poškodením, ktoré prispieva k rozvoju vekom podmienenej makulárnej degenerácii (VPMD);
 • Modré svetlo nepríjemne oslňuje. Filtrovaním tejto vlnovej dĺžky makulárny pigment zlepšuje videnie a znižuje oslnenie.

 

Makulárny pigment je antioxidant:

 • Produkcia voľných radikálov vystavením sa svetlu a kyslíku, spôsobuje oxidačný stres na bunkovej úrovni (rovnaký proces, ktorý spôsobuje starnutie).
 • Antioxidanty pomáhajú odstrániť voľné radikály. Keďže karotenoidy v prípravku MacuShield majú vynikajúce antioxidačné vlastnosti, môžu pomôcť spomaliť, alebo dokonca zastaviť priebeh starnutia makuly. Znížením množstva vysokoenergetického svetla, ktoré prichádza do kontaktu s makulou, a zvýšením antioxidačnej ochrany je znížené poškodenie spôsobené voľnými radikálmi.

 

Kto by mal prípravok MacuShield užívať?

 • Každý s prejavmi rannej fázy VPMD
 • Každý, kto trpí precitlivelosťou na svetlo, napr. ľudia, ktorí sa vyhýbajú nočnej jazde kvôli nepríjemnému videniu;
 • Každý, kto trpí precitlivelosťou na svetlo vzniknuté ako vedľajší účinok iných očných ťažkostí, napr. liečba laserom, VPMD, diabetická retinopatia a zelený zákal;
 • Každý s rizikom rozvinutia VPDM (napr. starší ľudia, fajčiari, ľudia s genetickou predispozíciou).